Η PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. αναζητά συνεχώς προσωπικό καταρτισμένο και εξειδικευμένο, με διάθεση για εργασία, για ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, για :

την παραγωγή,
το τεχνικό γραφείο,
το κοστολόγιο και
το λογιστήριο.

Η εταιρία προσφέρει και την δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Αίτησεις υποβάλλονται στην διεύθυνση :

PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E.
κ. Παναγιώτης Αποστολίδης
Τ.Θ. 22
611 00 Κιλκίς