Άποψη του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Οργάνωση παραγωγής και πλήρης λίστα των προϊόντων μας

Στόχος της Εταιρίας είναι να καλύψει τις ανάγκες κατασκευής έργων, με απεριόριστη ποικιλία λειτουργιών, με την μέθοδο της βαριάς προκατασκευής αφενός, δηλαδή δόμηση με προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στην παραγωγική διαδικασία η μονάδα χωρίζεται σε τρεις παραγωγικές γραμμές:

1. Γραμμή παραγωγής ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Σε αυτή τη γραμμή παράγονται:

 • δομικά στοιχεία για ανέγερση κυρίως κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα στέγης μέχρι 25μ, όπως
  • βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες
   • εργοστασιακοί χώροι
   • αποθήκες οριζοντίου τύπου, διαλογητήρια, συσκευαστήρια
   • καπναποθήκες και χώροι επεξεργασίας καπνού (μονώροφα ή διώροφα)
   • ψυγεία, σφαγεία βιομηχανικού τύπου κλπ
  • γυμναστήρια
  • ισόγεια και διώροφα κτίρια (γραφεία κλπ)
  • στρατιωτικές εγκαταστάσεις
  • προεντεταμένα δοκάρια γεφυρών
  • υπόγεια κανάλια / αεραγωγών
  Σε κτίρια που κατασκευάζονται από τα πιο πάνω δομικά στοιχεία ο φέρον οργανισμός διαμορφώνεται από γραμμικά στοιχεία και προκατασκευασμένα τοιχία πλαγιοκάλυψης (panels) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 • δομικά στοιχεία για πολυώροφα κτίρια με φέροντα τοιχώματα, όπως
  • φοιτητικές εστίες, διαμερίσματα κλπ
  • σχολικές εγκαταστάσεις
  Σε κτίρια που κατασκευάζονται από τα πιο πάνω δομικά στοιχεία ο φέρον οργανισμός διαμορφώνεται από γραμμικά και επιφανειακά δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. (υποστυλώματα, δοκάρια, πλάκες, τοιχώματα όψης και εσωτερικά).
  Η εταιρία διαθέτει την πλήρη σειρά των σχετικών καλουπιών και έχει κατασκευάσει πολλά κτίρια με το σύστημα αυτό.

 • δομικά στοιχεία για κερκίδες από σκυρόδεμα
 • δομικά στοιχεία για αποθήκες κατακόρυφου τύπου (silo)
 • δομικά στοιχεία για εκκλησάκια
 • δομικά στοιχεία για φράχτες κλπ

Οι στεγασμένες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την παραγωγή των πιο πάνω στοιχείων καταλαμβάνουν έκταση 10.000μ2.


2. Γραμμή παραγωγής προκατασκευασμένων μεταφερομένων ΚΥΨΕΛΩΝ από οπλισμένο σκυρόδεμα για κατασκευή κυρίως ισόγειων κτιρίων, όπως

 • κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις
 • γραφεία, εργαστήρια, ιατρεία (εξωτερικά ή αγροτικά), αίθουσες διδασκαλίας κλπ
 • σχολικές εγκαταστάσεις (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά σχολεία, κλπ)
 • στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Οι “κυψέλες” είναι αυτοτελείς τρισδιάστατοι χώροι (δωμάτια) που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις τους (πλακίδια δαπέδου, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, φωτισμός κλπ) και στην συνέχεια μεταφέρονται και τοποθετούνται στο έργο. Ο χώρος παραγωγής καταλαμβάνει έκταση περίπου 2.000μ2


3. Γραμμή παραγωγής φυγοκεντρικών, προεντεταμένων και συμβατικών, ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ από σκυρόδεμα όπως

 • μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • φωτισμός δρόμων ή γηπέδων
 • σημαίες κλπ

Οι φυγοκεντρικοί τσιμεντοϊστοί παράγονται σε ξεχωριστή γραμμή παραγωγής με τη χρησιμοποίηση ειδικών μηχανών και καλουπιών. Ο χώρος παραγωγής καταλαμβάνει έκταση περίπου 3.000μ2.


Εκτός αυτού η PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. προσφέρει και ελαφριά προκατασκευή με το σύστημα TRELEMENT.


H PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. για την εξυπηρέτηση κατασκευής των δικών της έργων και την παράδοση των κτιρίων με το "κλειδί στο χέρι" σε μικρούς χρόνους χωρίς να εξαρτάται από τους χρόνους των διαφόρων ξένων συνεργείων (υπεργολάβων), οργάνωσε και διατηρεί για το σκοπό αυτό δικά της αυτούσια τμήματα αλουμινοκατασκευών, σιδηροκατασκευών, ξυλοκατασκευών, ελαιοχρωματισμών, υγρομονώσεων στεγών υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ


Αρχή σελίδας