Ποιότητα και κανονισμοί παραγωγής

Άποψη του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Στόχος της Εταιρίας είναι να καλύψει τις ανάγκες κατασκευής έργων, με απεριόριστη ποικιλία λειτουργιών, με την μέθοδο της βαριάς προκατασκευής αφενός, δηλαδή δόμηση με προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η χρήση πρώτων υλών άριστης ποιότητας η επεξεργασία τους με σύγχρονες μεθόδους, ο διαρκής ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια με πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και η στενή συνεργασία για την αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας με Γερμανικούς και Ιταλικούς οίκους, αποτελούν μια πρόσθετη εγγύηση για την σοβαρότητα με την οποία η Εταιρία αντιμετωπίζει τον τομέα της προκατασκευής.

H PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. έλαβε το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (RWTUV) S.A..

Για την παραγωγή των προϊόντων της η εταιρία χρησιμοποιεί εκτός αυτού τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς καθώς και τους σχετικούς Ευροκώδικες όπου αυτοί συμπληρώνουν και δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτούς. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κανονισμοί:

 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000(ΦΕΚ 2184Β/20.12.99-ΦΕΚ 423Β/12.4.01-ΦΕΚ 781/13/18.6.03-ΦΕΚ 1154/12.8.03 )
 • Κανονισμός Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000(ΦΕΚ 1239Β/6.11.00 )
 • Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ β.315/17/4/97,Δ14/19066/28/3/97)
 • Κανονισμός Έργων από Προκατασκευασμένα Στοιχεία ( Δ11Β/49/5.7.99 )
 • Κανονισμός θερμομόνωσης (ΦΕΚ 3620/79)
 • Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας (Π.Δ. 71/88)
 • Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ. Νόμος 2831/00 ΦΕΚ 140Α/13.6.00)
 • Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ /3.2.89 )
 • EC1
 • EC2
 • EC8

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. σαν την σημαντικότερη Ελληνική παρουσία στο κλάδο της βαριάς προκατασκευής, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την θέση αυτή της Εταιρίας ενισχύουν, η μηχανοργάνωση όλων των δραστηριοτήτων της, η χρήση της πιο σύγχρονης Τεχνολογίας στην παραγωγή και η αδιάκοπη φροντίδα για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων της.