Σχετική σελίδα :
bullet.gif (103 bytes)Αναλυτική λίστα προϊόντων

Η γρήγορη και εμφανής λύση στην κατασκευή με :


Διάφορα

Ξυλοθέρμ A.E. - Κιλκίς

Σύστημα TRELEMENT

Η PRECONTRUCTA AEΒΤΕ κατασκευάζει και:

- αποθήκες κατακόρυφου τύπου (silo)

- προεντεταμένα δοκάρια γεφυρών

- υπόγεια κανάλια / αεραγωγών

- ελαφριά προκατασκευή με το σύστημα TRELEMENT