Σχετική σελίδα :

bullet.gif (103 bytes)Αναλυτική λίστα προϊόντων

Η γρήγορη και εμφανής λύση στην κατασκευή με :

 

 

Τσιμεντοϊστοί
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
φωτισμός δρόμων - φωτισμός γηπέδων - ...

 

 

 

Η PRECONTRUCTA A.E.Β.Τ.Ε. το 1992 προέβη στην επέκταση των εγκαταστάσεων της για τη παραγωγή φυγοκεντρικών προεντεταμένων και συμβατικών τσιμεντοϊστών από οπλισμένο σκυρόδεμα, τόσο για τις ανάγκες της Δ.Ε.Η, όσο και για τις ανάγκες του Ο.Σ.Ε., του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του Ο.Τ.Ε., των Δήμων κλπ.

Η δυνατότητα παραγωγής ανέρχεται στα 25.000 τεμάχια το χρόνο. Οι παραγόμενοι τσιμεντοϊστοί είναι ποιότητας σκυροδέματος C40/50, ελαφρύτεροι μέχρι και 20% από τους κυκλοφορούντες στην εγχώρια αγορά, με άψογη εμφάνιση και μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο.

Παράγονται τσιμεντοϊστοί σε μήκη από 5.00μ. έως 15.00μ. σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η. για μεταφορά ρεύματος και σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για φωτισμό γηπέδων.

Επίσης παράγονται και τσιμεντοϊστοί που χρησιμοποιούνται από τους δήμους για φωτισμό δρόμων, κόμβων, πλατειών κλπ, σε μήκη από 5.00μ. έως 12.00μ.