Η γρήγορη και εμφανής λύση στην κατασκευή με :


Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
κοιτώνες – φυλάκια – γραφεία – αποθήκες - υπόστεγα αρμάτων – καταφύγια - ...

Πολυεθνικό κέντρο εκπαίδευσης επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης - Κιλκίς

Η PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει όλο σχεδόν το φάσμα των στρατιωτικών έργων, κοιτώνες, φυλάκια, μαγειρεία, υπόστεγα αρμάτων και ελικοπτέρων κλπ με την μέθοδο της βαριάς προκατασκευής και των μεταφερομένων “κυψελών” από σκυρόδεμα. Όλες οι κατασκευές πληρούν εκτός των κανονισμών και τις απαιτήσεις που θέτουν και στρατιωτικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ.