Η γρήγορη και εμφανής λύση στην κατασκευή με :


Σχολικές εγκαταστάσεις
νηπιαγωγεία - παιδικοί σταθμοί - δημοτικά σχολεία
γυμνάσια - λύκεια - πολυκλαδικά λύκεια - μονώροφα και διώροφα

2θέσιο νηπιαγωγείο - Κιλκίς

2o Γυμνάσιο - Λύκειο  Πυλαίας - Θεσ/νίκη Νηπιαγωγείο - Σχολείο - Θέρμη Θεσ/νίκης

Η PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. κατασκευάζει σχολικές εγκαταστάσεις με τους μεθόδους της βαριάς προκατασκευής και των μεταφερομένων “κυψελών” σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Τα σχολικά κτίρια μπορεί να είναι ισόγεια (συνήθως νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί και δημοτικά σχολεία) είτε πολυώροφα (συνήθως γυμνάσια, λύκεια, πολυκλαδικά λύκεια).

2ο Δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς - Θεσ/νίκη