Ο πρόεδρος της PRECONSTRUCTA, κ. Β. Σεργιαννίδης

Με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E., σας καλωσορίζω στις ιστοσελίδες αυτής, με την βεβαιότητα ότι μέσα από αυτές θα μπορέσετε να αντλήσετε επαρκή για την ενημέρωσή σας στοιχεία που αφορούν στην Εταιρεία, την δραστηριότητα και τα προϊόντα της.

Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η σημερινή τεχνολογία στους τομείς της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, δημιουργήσαμε αυτό το site για να δώσουμε την δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να έχουν μια πρώτη άμεση επαφή με την Εταιρία μας.

Σας καλώ, λοιπόν, να γνωρίσετε μέσα από τις σελίδες αυτού του site την μεγαλύτερη Εταιρία βαριάς προκατασκευής στον ελλαδικό και στον βαλκανικό χώρο, που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της κατασκευής προκατασκευασμένων κτιρίων με βασικούς γνώμονες την ποιότητα, την ταχύτητα και τις ανταγωνιστικές τιμές και πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών της.

Ελπίζω ότι η παρουσίαση της Εταιρίας μας θα είναι για σας ενδιαφέρουσα και αρκούντως κατατοπιστική. Οι εγκαταστάσεις μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε επίσκεψη.

 

Βασίλειος Σεργιαννίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
της PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E.