Η εταιρία

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)

H PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1983 από τον Πολιτικό Μηχανικό ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗ σε συνέχεια μιας σειράς Εταιριών που από το 1974 έχουν σαν αντικείμενό τους την κατασκευή κτιριακών και άλλων έργων με προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία.

Απορροφώντας τα στελέχη αυτών των Εταιριών μπήκε αποφασιστικά στο χώρο των Βιομηχανοποιημένων προκατασκευών πραγματοποιώντας μια αρχική επένδυση που καλύφθηκε εν μέρει με επιδοτήσεις από το κράτος και δανειοδοτήσεις από την Ε.Τ.Β.Α.

Αρχικά ο (1983) στεγασμένος χώρος των εγκαταστάσεων της Εταιρίας καταλάμβανε έκταση περίπου 10.000 μ2. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για την ανέγερση κυρίως κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα στέγης, όπως Βιομηχανικά κτίρια ή Αποθήκες. Σταδιακά όμως η Εταιρία μπήκε και σε άλλους τομείς προκατασκευής και έτσι το 1992 προέβη στην επέκταση των εγκαταστάσεων της (βόρεια πτέρυγα εμβαδού 3.000 μ2) δαπάνης 350.000.000 δρχ. με αυτοχρηματοδότηση, για την παραγωγή φυγοκεντρικών στύλων μεταφοράς ρεύματος και φωτισμού, από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. Ήδη από τον Ιούνιο του 1992 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, με δυνατότητα παραγωγής 25.000 τεμαχίων το χρόνο. Το 1995 προέβη και σε δεύτερη επέκταση της μονάδας (νότια πτέρυγα εμβαδού 2.000 μ2) για την παραγωγή προκατασκευασμένων μεταφερομένων κυψελών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το 1998 η εταιρία απέκτησε το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 και το 2000 απέκτησε το πιστοποιητικό ISO 9001 από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (RWTUV) S.A.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα απο την ίδρυσή της η PRECONSTRUCTA κέρδισε την προτίμηση των πελατών – Ιδιωτών και Δημοσίου – για την κατασκευή των κτηριακών τους εγκαταστάσεων με το σύστημα βαριάς προκατασκευής της, η οποία προτίμηση προκύπτει απο τα πλεονεκτήματα του προσφερόμενου συστήματος προ­ κατασκευής, της σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμού της

 • Άψογες επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος
 • Προδιαγραφές αναφορικά με την μελέτη και την κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων,σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς δόμησης οικοδομικήν έργων.
  (Νέος κανονισμός Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1068Β, 31/12/91, Δ11 3 13 3 95. EC2. Νέος Ελληνικός ΑντισεισμικόςΚανονισμός (ΦΕΚ613 Β/12/10/92, ΦΕΚΒ.534/20/6/95), EC8. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚΒ.315/17/4/97,Δ14/19066/28/3/97), Κανονισμός Έργων απο προκατασκευασμένα στοιχεία Σκυροδέματος Αθήνα 1998).
 • Υψηλή ποιότητα σκυροδέματος ελεγχόμενη εργοστασιακά
 • Προδιαγραφές κατασκευής σύμφωνες με τον κανονισμό θερμομόνωσης(Φ.Ε.Κ. 3620/79) και νέο κανονισμό πυροπροστασίας (Π.Δ, 71 88).
 • Μικροί χρόνοι κατασκευής και αποπεράτωσης κτιρίων.
 • Μικρότερο κόστος κατασκευής, έναντι άλλων κατασκευών.
 • Γεφύρωμα μεγάλων ανοιγμάτων.
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης.
 • Μείωση κόστους φωτισμού, λόγω φωτιστικών επιφανειών οροφής.και αποδεικνύεται η προτίμηση αυτή απο το συνολικό εμβαδόν των κτιρίων που κατασκεύασε η PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε, στην δωδεκαετία 1986 · 1998 το οποίο ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (501,000 M2) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και στον πίνακα πελατών της ίδιας δωδεκαετίας

Κάντε κλίκ εδώ για την παρουσίαση της εταιρίας.

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)