Παραπομπές

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)
Ευροκώδικες
ΤUV-HELLAS
EN ISO 9001

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑ

Αριστοτέλιου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολιτικών Μηχανικών
Προκατασκευή #1
Προκατασκευή #2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΒΙΚ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κιλκίς)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κιλκίς, Κεντρική Ένωση Επιμελητηριίων
ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος βιομηχανικών βορείου Ελλάδος)
Πρωτοβουλία Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (SECI) – Γραφείο επιχειρηματικής Υποστήριξης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλινικών Bιομηχανιών)
Ομοσπονδια Βαλκανικων Επιμελητηριων
Γερμανοελληνικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)