Κερκίδες

Είναι προκατασκευασμένα στοιχεία ειδικής μορφής για την κατασκευή κερκίδων σε αθλητικούς χώρους με ύψος ριχτιού 0,44 μ. και πάτημα 0,80 μ.

Το μήκος τους μπορεί να φθάσει τα 7,5 μ. Παράγονται από σκυρόδεμα Ο 20/25 που οπλίζεται με συμβατικό οπλισμό, Ξ 500, Ξ 220 στηρίζονται
δε και συνδέονται κατάλληλα το ένα στοιχείο με το άλλο.