Στύλοι

Η PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ το 1992 προέβει στην επέκταση των εγκαταστάσεων της, δαπάνης 350.000.000 δρχ. με αυτοχρηματοδότηση για τη παραγωγή φυγοκεντρικών προεντεταμένων και συμβατικών στύλων από οπλισμέ·.*; σκυρόδεμα, σύφμωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η, τόσο για τις ανάγκες της Δ.Ε.Η., όσο και για r.c ανάγκες του Ο.Σ.Ε., ΥΠΕΧΩΔΕ, OTE, ΔΗΜΩΝ κ.λ.π.

Ήδη από τον Ιούνιο του 1992 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, με δυνατότητα παραγωγής 25.000 τεμαχίων το χρόνο Οι παραγόμενοι στύλοι είναι ποιότητας σκυροδέματος μέχρι και C 35/45, ελαφρύτεροι μέχρι και 20% από to’jc κυκλοφορούντες στην εγχώρια αγορά, με άψογη εμφάνιση και μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο. Επίσης παρα- γονται οι χρησιμοποιούμενοι στύλοι από τους Δήμους για φωτισμό δρόμων, κόμβων, πλατειών κλπ, σε μήκη απο 5,00 μ. έως 15,00 μ.

Η παραγωγική διαδικασία φαίνεται στις επόμενες φωτογραφίες: